พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ ระดับกระทรวง พิธีเปิดโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5 ให้การต้อนรับ เวลา 11.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ ระดับกระทรวง ณ ห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวต้อนรับ โดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ณ ท่าจอดเรือเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลินิกลอยน้ำ และเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนองนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form