โครงการคลีนิกสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุข
Kick Off Happy Money Program พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 10 มกราคม 2561
ตามแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

521670

1515472532621


 ภาพกิจกรรม Happy Money

จังหวัดราชบุรี

S 14647344 tile

                                                                     สสจ.ราชบุรี

ratchaburi hos tile2

                             รพ.ราชบุรี                                                             รพ.บ้านโป่ง


จังหวัดนครปฐม

napathom

                                                     สสจ.ราชบุรี                                                       รพ.นครปฐม


จังหวัดสมุทรสงคราม

samutsong ssj horz


 จังหวัดสุพรรณบุรี

28pw7o6adpyu

                                                                                                       สสจ.สุพรรณบุรี


 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

122292 vert horz

                              สสจ.ประจวบคีรีขันธ์                                                                                           รพ.ประจวบคีรีขันธ์


 จังหวัดเพชรบุรี

petchaburi

                                                                                                              สสจ.เพชรบุรี


 จังหวัดกาญจนบุรี

znce1ogjhz4v

                                                                                                       สสจ.กาญจนบุรี


กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form