การรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

หนังสือราชการ

- กรมควบคุมโรค สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (31 ต.ค 60 : 14.09น.)

>>>เอกสารประกอบการ VDO Conference วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด้าน Operation<<<<<

- Download 1.สรุปประเด็นเน้นย้ำจังหวัด_Operation1  (19 ต.ค 60 : 15.10น.)

- Download 2.สรุปประเด็นเน้นย้ำจังหวัด_Operation2  (19 ต.ค 60 : 15.10น.)

- Download 3.แบบฟอร์มการรายงานด้านการแพทย์  (19 ต.ค 60 : 15.10น.)

- Download 4.แนวทางปฏิบัติการแต่งกายไว้ทุกข์  (19 ต.ค 60 : 15.10น.)

- Download 5.ตัวอย่างป้ายหน่วยแพทย์_image  (19 ต.ค 60 : 15.10น.)

- Download 6.ตัวอย่างป้ายหน่วยแพทย์_word  (19 ต.ค 60 : 15.10น.)

- Download 7.กำหนดการประชุม (19 ต.ค 60 : 15.10น.)


- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1118 ลว 13 ตุลาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการเเพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (13 ต.ค 60 : 19.00 น.)

- Download แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ทางการเเพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (13 ต.ค 60 : 19.00 น.)


DownloadSlide รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (12 ต.ค 60 : 16.08น.)

DownloadSlide รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ การจัดบริการฯ(12 ต.ค 60 : 16.08น.)

DownloadSlide รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โครงการจิตอาสาฯ (12 ต.ค 60 : 16.08น.)

- ด่วนที่สุด สธ 0230/ว 1111 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาบทสรุปของผู้บริหารและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการประชุมทางไกลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯร (12 ต.ค 60 : 11.29 น.)


ด่วนที่สุด สธ 0211 /4249 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (06 ต.ค 60 : 13.03 น.)

-  สธ 0230 /ว 1094 ลว 9 ตุลาคม 2560 ขอส่งสรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (10 ต.ค 60 : 08.35 น.)

  - รวมไฟล์เอกสารแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (06 ต.ค 60 : 13.03 น.)


- แผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงสาธารณสุข 2 ตุลาคม 2560 (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

-  Download Slide ประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

Download แบบฟอร์ม การรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 25- 27 ต.ค. 60 (รายงานวันต่อวัน) ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

Download แบบฟอร์ม แผนการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (05 ต.ค 60 : 09.38 น.)

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form