กำหนดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 5

   นัดสัมภาษณ์แพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โควตา เขตสุขภาพที่ 5 
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นัดเวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจตุรภัทร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
การคดเลอกเเพทย

กิจกรรม - ข่าวอื่นๆ

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter

Login Form