การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

            นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕

และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี 8.30 เริ่มที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
ต่อด้วยโรงพยาบาลราชบุรี  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ต่อด้วย โรงพยาบาลยุพราชจอมบึง
โรงพยาบาลสวนผึ้งและสุดท้ายของวันนี้ที่โรงพยาบาลบ้านคา

 

 27971689 1464304833680782 2489954106394764239 n

 

27972126 1464304900347442 6661009016678851485 n

 

28056549 1464305030347429 2162727646993591065 n

 

28058642 1464305027014096 8609156649764717082 n

 

28276484 1464305807014018 4473979715095939143 n

 

27972487 1464304867014112 7421757894335254144 n