การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

IMG 2573

IMG 2818

IMG 2971

IMG 2985


ได้รับรางวัล ขวัญใจมหาชน และรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดนิทรรศการการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

"สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0"

IMG 3025

IMG 3050

IMG 3059