การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่  5 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2560
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีท รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

IMG 1856

IMG 1858

IMG 1908

IMG 1951

IMG 1974

IMG 2020

IMG 2106


IMG 2362

IMG 2204