ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
ณ จังหวัดนครปฐม

S 122109976

 

S 122109979

 

S 122109980

 

S 122109981