การตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยรัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข และคณะ
ในวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร ภาคกลาง)
ในวันที่ 18 กันยายน 2560
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

S 123887629

S 123887630

 

S 123887631

 

S 123887632

 

S 123887633

 

S 123887634

 

S 123887635

 

S 123887636

 

S 123887638

 

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter