หนังสือราชการ CIO

 

-  ที่ พบ 0032.2/ว 000923 ลว 20 กุมภาพันธ์ 25611 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561  (20 ก.พ. 61 :14.51น.)

         Download คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (20 ก.พ. 61 :14.51น.)

-  Download คู่มือการใช้โปรแกรม Thai COC (18 ม.ค. 61 : 10.00 น.)

 

- ที่ พบ 0032.2/ว007379 ลว. 21 ธันวาคม 2560 สรุปรายงานการประชุมนำเสนอแผน Smart Hospital เขตสุขภาพที่ 5 (21 ธ.ค. 60 : 13.00 น.)

 

- คำสั่ง ที่ 6/2560 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 5

- คำสั่ง ที่ 11/2559 ลว. 9 ธันวาคม 2559 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5


 -  ด่วนที่สุด สธ 0241/ 15831 ลว 12 มิถุนายน 2560 การเพิ่มรหัสและการรายงานผลเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (19 มิ.ย 60 : 16.26 น.)

- ที่ สธ 0241/ว 216 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมติดตามงานและเตรียมการอบรมระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสขภาพที่ 5 (10 พ.ค. 59 : 17.32 น.)


- ที่ สธ 0204.05/ว 457 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 การใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบ HDC เขตสุขภาพที่ 5 (9 พ.ค. 59 : 18.04 น.) ด่วนที่สุด

- Download ไฟล์คู่มือและไฟล์ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล HDC เขตสุขภาพที่ 5


ปฏิทินสำหรับ CIO

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

free counter