หนังสือราชการ CFO

- Slide แผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณพ.ศ 2561 เขตสุขภาพที่ 5  

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2560

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2560


ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2559

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2559


ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring) ไตรมาส 1-4 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 1 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 2 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 3 ปี 2558

- ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)ไตรมาส 4 ปี 2558


- การขับเคลื่อนระบบการเงินการคลังในครึ่งปีหลัง

- สรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง "รอบที่ 2/ 2559" เขตสุขภาพที่ 5 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

- สถานการณ์การเงินการคลังไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 5

- สถานการณ์การเงินการคลัง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 5  

 

ปฏิทินสำหรับ CFO

ธันวาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ระบบรายงานเขตสุขภาพที่ 5